[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Posts / Предмет „ТРАЕКТОРИЈА“ КОК- 52/17

Предмет „ТРАЕКТОРИЈА“ КОК- 52/17

  • Предметот на Специјалното Јавно Обвинителство под името „Траекторија“ на закажаното рочиште од 31.01.2018 година започна одново поради промена на судскиот совет. Пред отпочнување на рочиштето одбраната побара збор и бараше од судот да донесе Решение со право на жалба во врска со вештачењата и вештите лица кои се предложени во листата на докази Специјалното Обвинителство. По излагањата на одбраната и Специјалното Јавно Обвинителство рочиштето се одложи за 14.02.2018 година
Top