[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Event / Оглас за професионални набљудувачи на судски постапки

Оглас за професионални набљудувачи на судски постапки

Dec
24

Коалицијата на граѓански здруженија „Сите за правично судење“ го објавува следниот оглас за привремен ангажман на набљудувачи на кривични судски постапки во Основен Суд Скопје 1 во Скопје. Ангажманот е предвидено да започне од 01.01.2018 и истиот да трае 3 месеци.

На огласот можат да аплицираат кандидати со завршен втор циклус на студии на правен факултет (300 ЕКТС) преку испраќање на CV на следната мејл адреса: contact@all4fairtrials.org.mk, најдоцна до 24.12.2017 година (недела) 23:59 часот. За предност (но не и услов) ќе се смета поседување на магистратура по кривично право, како и положен правосуден испит. Петте најдобро рангирани кандидати ќе бидат повикани на интервју и тестирање во текот на последната недела од декември, по што ќе биде направена финална селекција.

Top