[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ВЕСТИ / ПРИСТРАСНИ СУДИИ СÈ УШТЕ СЕ НАША РЕАЛНОСТ

ПРИСТРАСНИ СУДИИ СÈ УШТЕ СЕ НАША РЕАЛНОСТ

Судии сè уште влијаат на судската постапка во смисла на прекршување на принципот на фер и непристрасно судење како што е гарантирано и со Уставот и законите, но и со членот 6 од Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП). Ова го покажуваат податоците до кои дојдовме и при ова истражување, иако ниту судиите, со чесни исклучоци, ниту Судскиот совет, ниту Советот на јавни обвинители не се расположени да го признаат или во детали да зборуваат за овој проблем.

Целиот текст можете да го прочитате на следниот линк.

Автор: Искра Опетческа

Сторијата е изработена во рамки на проектот: „Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството“.

 

Top