both fakerolex.is and box felt so cheap. swiss hublotwatches builders professionals devoted. reddit https://www.tagheuerwatches.to makes much account of the quality of the product. high quality it.wellreplicas.to is definitely beloved by means of best persons. truth about https://www.sevenfridayreplica.ru. artists relentlessly committed to producing reddit https://www.littlesexdoll.com/. check prices & features of yvessaintlaurentreplica.ru online.
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија

Следење на почитувањето на човековите права и слободи, особено на  меѓународните стандарди за правично судење, преку разни форми на дејствување  во настојувањето да се зголеми нивото на имплементирање, да се  иницираат институционални и правни реформи, како и да се поврати довербата на граѓаните во судството и другите институции на системот.

Визија

Моќна и стабилна организација, двигател и партнер на институциите на  системот во настојувањето Република  Македонија да се издигне како земја во која целосно ќе се почитуваат човековите права и слободи, со посебен акцент на стандардите за правично судење, како елементарен услов за интегрирање во  Европската Унија.

 

Top