both fakerolex.is and box felt so cheap. swiss hublotwatches builders professionals devoted. reddit https://www.tagheuerwatches.to makes much account of the quality of the product. high quality it.wellreplicas.to is definitely beloved by means of best persons. truth about https://www.sevenfridayreplica.ru. artists relentlessly committed to producing reddit https://www.littlesexdoll.com/. check prices & features of yvessaintlaurentreplica.ru online.
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ТИМ НА ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

ТИМ НА ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

Дарко Аврамовски
Извршен директор

Дарко Аврамовски е извршен директор на Националната канцеларија на Коалицијата „Сите за правично судење“ од 2022 год. а член на истата од февруари 2016г. како проектен асистент. Покрај залагањата за правично судење, работи и на едукација на млади луѓе (средношколци и студенти) најпрвин како тренер по дебатни вештини, а подоцна како предавач по “Street Law” програмата, наменета за запознавање на младите со основите на државата и правото, правната култура, граѓански и човекови права и обврски и нивна заштита. Во текот на своето додипломско образование, како стипендист на CMEPIUS поминува две години студиски престој на Правниот факултет при Универзитетот во Љубљана, а по дипломирањето се запишува на постдипломски студии од областа на казненото материјално право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

email: davramovski@all4fairtrials.org.mk

Даниел Митковски
Финансиски и административен менаџер

Даниел Митковски е Финансиски и административен менаџер во Коалицијата од 2006 година па се до денес. Неговото 16-годишно професионално искуство во невладиниот сектор во областите на финансиски менаџмент, администрација, дизајн, менаџмент на интернет мрежи и бази на податоци придонесува за развој и унапредување на организацијата во овие области. Неговите клучни одговорности вклучуваат планирање и менаџирање буџети, спроведување на процедури за рботни односи и административни задачи како спроведување набавки како и обезбедување консалтинг во областа на бази со податоци.

email: dmitkovski@all4fairtrials.org.mk

Ивана Петковска
Проектен координатор
Ивана Петковска е магистер по правни науки од областа на финансовото право и финансиите. Член на тимот на извршната канцеларија на Коалицијата „Сите за правично судење“ е од јануари 2018 година, а како набљудувач е вклучена од 2017 година. Покрај ангажманот во Коалицијата е и предавач-тренер на програмата Учиме право од Младинскиот Образовен Форум наменета за средношколци преку која програма се запознаваат младите со човековите права, демократија, правниот систем на Република Македонија.

email: ipetkovska@all4fairtrials.org.mk

Лејла Тутиќ
Проектен координатор
Лејла Тутиќ е дипломиран правник а воедно и студент на постдипломски студии од областа на казненото материјално право на Правниот факултет “ Јустинијан Први” во Скопје . Член на тимот на извршната канцеларија на Коалицијата Сите за правично судење е од 01.01.2019 година а како набљудувач ангажирана е од октомври 2018 година. Дополнително ангажирана е во Младински Образовен Форум во својство на предавач на програмата Учиме право (Street Law) од 2015 година, која што програма е наменета за средношколци и насочена кон нивна едукација за човековите, граѓански и политички слободи и права, демократијата и концептот на владеење на правото, Европската унија и процесот на евроинтеграција на Република Македонија.

email: ltutic@all4fairtrials.org.mk

.

Top