both fakerolex.is and box felt so cheap. swiss hublotwatches builders professionals devoted. reddit https://www.tagheuerwatches.to makes much account of the quality of the product. high quality it.wellreplicas.to is definitely beloved by means of best persons. truth about https://www.sevenfridayreplica.ru. artists relentlessly committed to producing reddit https://www.littlesexdoll.com/. check prices & features of yvessaintlaurentreplica.ru online.
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ИЗДАНИЈА

ИЗДАНИЈА

Одговорот на правдата мора да биде пропорционален на стореното кривично дело

Економичноста на постапката не смее да биде на сметка на јавноста и транспарентноста


Мониторинг бриф – септември 2022

Мониторинг бриф – август 2022

Мониторинг бриф – јули 2022


Мониторинг бриф – јуни 2022

Мониторинг бриф – мај 2022

Мониторинг бриф – април 2022


Мониторинг бриф – март 2022

Мониторинг бриф – февруари 2022

Мониторинг бриф – јануари 2022


Мониторинг бриф – декември 2021

Ефектите на дигитализацијата на судството врз должината на судските постапки

Мониторинг бриф – ноември 2021


Мониторинг бриф – октомври 2021

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 04/2021

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 03/2021


Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 02/2021

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 01/2021

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 12/2020


Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 11/2020

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 10/2020

Мониторинг бриф – септември 2021


Мониторинг бриф – aвгуст 2021

Мониторинг бриф – јули 2021

Мониторинг бриф – јуни 2021


Судски мониторинг на постапки од областа на организиран криминал и корупција

Системски и тематски мониторинг на судски постапки

Легитимност на судирот на интереси


Мониторинг бриф – мај 2021

Мониторинг бриф – април 2021

Антикорупциска проценка на легислативата – извештај за Законот за денационализација


Правни импликации врз судските постапки во вонредна состојба

Мониторинг бриф – март 2021

Правен пристап до правда во основните судови во Република Северна Македонија


Мониторинг бриф – февруари 2021

Мониторинг бриф – јануари 2021

Мониторинг бриф – декември 2020


Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 09/2020

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 08/2020

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 07/2020


Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 06/2020

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 05/2020

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 04/2020


Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 03/2020

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 02/2020

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 01/2020


Мониторинг бриф – ноември 2020

Мониторинг бриф – октомври 2020

Правни и технички предизвици за воведување на онлајн судења


ковид 19, правично судење, судови

Мерките за заштита од КОВИД-19 не смеат да го попречуваат правото на правично судење

Долгиот пат до правдата во скратената постапка

мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – септември 2020


Финансиски пристап до правда во основните судови во Република Северна Македонија

мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – август 2020

мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – јули 2020


граѓанска постапка, прирачник, коалиција сите за правично судење

Прирачник првпат во суд насоки и препораки – Граѓанска постапка

кривична постапка, прирачник, коалиција сите за правично судење

Прирачник првпат во суд насоки и препораки – Кривична постапка

мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – јуни 2020


студија, коалиција сите за правично судење

Студија на случај за предметот КОК-116/19 под кодно име „Рекет“

мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – април/мај 2020

Непристрасен суд низ перцепциите на јавноста


Бранител во кривичната постапка

Правото на подготовка на одбрана е едно од основните права на обвинетите кое што мора да биде загарантирано

мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – февруари 2020


мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – март 2020

Блупринт група: Потребно e свикување на подготвителна седница или јавна расправа во Уставниот суд

Блупринт група: Со пролонгирање на изборот на судии се доведе во прашање и ефикасноста и ефективноста на Судскиот совет при избор и разрешување на судии


Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 12/2019

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 11/2019

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 10/2019


Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 09/2019

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 08/2019

Мониторинг бриф на судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција 07/2019


Блупринт група: Попречувањето на правдата мора да биде санкционирано!

Блупринт група: Законот за поништување на лустрацијата треба да биде донесен пред да се распушти Собранието

мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – јануари 2020


Правните последици од процесот на лустрација

Ветинг процес во судството на РСМ

мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – декември 2019


Мониториг бриф - јули 2019

Мониторинг бриф – ноември 2019

Мониториг бриф - јули 2019

Мониторинг бриф – октомври 2019

Мерката притвор низ призмата на ЕСЧП


Мониториг бриф - јули 2019

Мониторинг бриф – септември 2019

Мониториг бриф - јули 2019

Мониторинг бриф – јули 2019

Мониториг бриф - април 2019

Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република Северна Македонија


Мониториг бриф - јуни 2019

Мониторинг бриф – јуни 2019

Мониториг бриф - мај 2019

Мониторинг бриф – мај 2019

Мониториг бриф - април 2019

Мониторинг бриф – април 2019


Мониториг бриф - март 2019

Мониторинг бриф – март 2019

Мониториг бриф - февруари 2019

Мониторинг бриф – февруари 2019

Мониториг бриф - јануари 2019

Мониторинг бриф – јануари 2019


Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во република македонија

Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во република македонија

Мониториг бриф - декември 2018

Мониторинг бриф – декември 2018

Конфликтна амнестија

Конфликтна амнестија

Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи

LEX SPECIALIS vs. LEX GENERALIS или “Толкувањето” на законите

Кога судот е обвинет


PKP-DA

Оштетен од шарената револуција

KSvsZKP

(ДЕ)КЛАСИФИКАЦИЈА

PKP-DA

Повреда на кривичната постапка или „Двојни аршини“


KSvsZKP

Кривичниот совет versus Законот за кривичната постапка

Top