both fakerolex.is and box felt so cheap. swiss hublotwatches builders professionals devoted. reddit https://www.tagheuerwatches.to makes much account of the quality of the product. high quality it.wellreplicas.to is definitely beloved by means of best persons. truth about https://www.sevenfridayreplica.ru. artists relentlessly committed to producing reddit https://www.littlesexdoll.com/. check prices & features of yvessaintlaurentreplica.ru online.
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ГОДИШНО СОБРАНИЕ

ГОДИШНО СОБРАНИЕ

ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Дваесетта седница на Собранието - 15 март, 2022

Поважни одлуки:

 • Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Коалицијата за 2021 година
 • Одлука за усвојување на Годишната сметка на Коалицијата за 2021 година
 • Исклучени членки : Ромски едукативен центар – АМБРЕЛА – Скопје
Деветнаесетта седница на Собранието - 15 април, 2021

Поважни одлуки:

 • Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Коалицијата за 2020 година
 • Одлука за усвојување на Годишната сметка на Коалицијата за 2020 година
 • Избрани нови членови на Надзорниот одбор: Димитар Низамовски – Младински образовен форум, Ирена Велковска – Здружение за заштита на правата на детето, Ардита Абази Имери – Институт за европски политики
Осумнаесетта седница на Собранието - 22 јули, 2020

Поважни одлуки:

 • Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Коалицијата за 2019 година
 • Одлука за усвојување на Годишната сметка на Коалицијата за 2019 година
Седумнаесетта седница на собранието - 06 март, 2019

Поважни одлуки:

 • Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Коалицијата за 2018 година
 • Одлука за усвојување на Годишната сметка на Коалицијата за 2018 година
Шеснаесетта седница на собранието - 21 декември, 2018

Поважни одлуки

 • Измени и дополнувања во Статутот на Коалицијата
 • Избор на членови на Управен одбор: Симонида Кацарска – Институт за европски политики, Вулнет Зенки – МУЛТИКУЛТУРА, Драги Змијанац – Прва детска амбасада во светот Меѓаши, Лазар Нанев – Совет за превентива против малолетничка деликвенција, Лулзим Хазири – Асоцијација за демократска иницијатива
Петнаесетта седница на собранието - 09 март, 2018

Поважни одлуки

 • Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Коалицијата за 2017 година
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај за работата на Коалицијата за 2017
 • Измени и дополнувања во Статутот на Коалицијата
 • Избрани нови членови на Надзорен одбор : Димитар Низамовски, Цветанка Камчева, Блерим Салихи
 • Прием на нови членки: Институт за европски политики/ЕПИ, Македонското здружение на млади правници-МЗМП
 • Исклучени членки : Спектар – Штип, Избор – Струмица, Здружение на Тиквешки Роми – Кавадарци
Четиринаесетта седница на собранието - 10 март, 2017

Поважни одлуки:

 • Прием на нова членка на Коалицијата Сите за правично судење Здружението за критички пристап кон родот и сексуалноста – Субверзивен Фронт Скопје
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај и завршна сметка за 2016 година
Тринаесетта седница на собранието - 01 декември 2015 год

Поважни одлуки:

 • Одлука за усвојување на Годишен извештај за 2013-2014
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај и завршната сметка за 2014 година
 • Измена и дополнување на Статутот
 • Избор на Претседател на Собранието: д-р Мирјана Иванова Бојаџиевска
 • Избор на членови на Управен одбор: Г-дин Драги Змијанац Г-дин Дарко Алексов Г-дин Лузим Хазири Г-дин Мухамед Точи Г-дин Лазар Нанев Г-дин Шенај Османов Г-динСашо Додовски
 • Избор на Надзорен одбор: Г-ѓа Ирена Велкоска Г-ѓа Катерина Конеска Г-ѓа Сања Божовиќ
 • Прием на нова членка: Здружение на граѓани – МУЛТИКУЛТУРА, Тетово
 • Исклучени членки: Граѓанска асоцијација – Битола Арка – Куманово ПХУРТ -Делчево Здружение на студенти по право и млади правници – Павел Шатев, Кочани Форум на млади – Битола
Единаесетта седница на собранието - 27 февруари 2013 год

Поважни одлуки:

 • За нов претседател е избран проф. д-р Љупчо Арнаудовски
 • За нов претседател на Надзорниот одбор е назначен проф. д-р Никола Тупанчевски
 • Собранието ја усвои програмата за работа за 2013
 • Собранието ги усвои финансискиот извештај и завршната сметка на Коалицијата за 2012 година
 • Собранието одлучи од членство да биде исклучена организацијата Центар за демократски развој – Тетово, поради подолга неактивност во Коалицијата и неприсуство на седниците на Собранието
 • Собранието не го поддржа предлогот здружението Ценатр  за развој и унапредување на јавниот живот-Тетово, да стане нова членка на Коалицијата
 • Собранието одлучи десет годишнината од оснивањето и работењето на Коалицијата да биде одбележано во соработка со организациите членки и при поволни финансиски услови
Десета седница на собранието - 30 мај 2012 година

Поважни одлуки:

 • Одлука за усвојување на Годишен извештај за 2011
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај и завршната сметка за 2011 година
 • Измена на Статутот (член 37)
 • Избор на Претседател на Собранието и Управниот одбор: Г-ѓа Маја Стефковска-Панева
 • Избор на членови на Управен одбор: Г-дин Ѓорѓи Јошевски Г-ѓа Ирена Здравкова Г-ѓа Надица Марковска Г-дин Дејан Додовски М-р Елена Михајлова М-р Енис Салифи
 • Избор на Надзорен одбор: Проф. Д-р. Љупчо Арнаудовски М-р Жаклина Јованова Г-ѓа Сања Глигорова
 • Прием на нова членка: Здружение на студенти по право и млади правници – Павел Шатев, Кочани
Девета седница на собранието - 09 октомври 2010 година

Поважни одлуки:

 • Одлука за усвојување на годишен извештај од 2009
 • Одлука за усвојување на годишна програма за 2010
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај и завршната сметка за 2009 година
 • Одлука за именување на законски застапник овластен за пререгистрација на Коалиција Сите за правично судење
Осма седница на собранието - 09 септември 2009 година

Поважни одлуки:

 • Одлука за избор на управен oдбор
 • Одлука за избор на надзорен oдбор
 • Одлука за избор на претседател
 • Одлука за прием на нови членови и исклучување од членство на Коалицијата Сите за правично судење
 • Одлука за измена на статут
 • Усвојување на годишниот извештај за 2008 година и годишната програма за 2009 година
Седма седница на собранието - 08 јуни 2007 година

Поважни одлуки:

 • прием на нови членови на Коалицијата
 • Исклучување на членови од Коалицијата
 • Избор на претседател и потретседател
 • Избор на членови на управен одбор
 • Избор на членови на надзорен одбор
 • Избор на потпарол
Петта седница на собранието - 11 мај 2005 година

Поважни одлуки:

 • прием на нови членови на Коалицијата
 • избор на претседател и потретседател
 • избор на членови на извршен борд
Четврта седница на собранието - 29 септември 2004 година

Поважни одлуки:

 • прием на нови членови на Коалицијата
 • донесување на стратешки план
 • избор на портпарол
Трета седница на собранието - 15 декември 2003 година

Поважни одлуки:

 • прием на нови членови на Коалицијата
 • избор на членови на извршен борд и потпретседател
 • усвојување на програма за работа за 2004 година
Втора седница на собранието - 20 мај 2005 година

Коалицијата “Сите за правично судење” формално-правно е основана на второто Генерално собрание на кое се донесоа следниве одлуки:

 • програма за работа
 • избор на советодавно тело
 • избор на тим на правни експерти
Прво основачко собрание - 12 мај 2003 година

Коалицијата “Сите за правично судење” е основана на првото основачко собрание одржано на 12 мај 2003 година во Скопје на кое присуствуваа 18 НВО-членки на Коалицијата и се донесоа следниве одлуки:

 • избор на Програмски борд
 • избор на Претседател
 • избор на секретар
 • предлог правила за однесување на набљудувачите
 • утврдување на локални координативни канцеларии

Top